Aansprakelijkheid
De informatie op de Shopping Kempen website is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Euro-Inform levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie, juist, up-to-date en volledig te houden. Ondanks al onze inspanningen kunnen er zich toch onjuistheden in de informatie bevinden. Indien de informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie via de site onbeschikbaar is, kunnen wij evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie, kan u ons steeds contacteren via het contactformulier op de website.

De inhoud van deze site kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Euro-Inform geeft geen garantie voor de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk gehouden worden bij een minder goede werking, een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou ontstaan door het gebruik van de website.

De website bevat links naar andere websites of pagina’s van derden. Het aanwezig zijn van deze links op onze website naar pagina’s en naar andere websites impliceert op geen enkele wijze dat wij de inhoud van deze websites of pagina’s goedkeuren.

PRIJZEN
Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar.
Wijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant.
Alle prijzen zijn steeds excl.btw.
Betalingsvoorwaarden
Alle facturen zijn betaalbaar binnen acht dagen.
Klachten of opmerkingen over een factuur moet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk (brief of mail) meegedeeld worden.
Iedere niet betaling van een factuur op de vervaldag, brengt een schadevergoeding mee voor de klant van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50,00 euro.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.